Als je niet in balans bent, zul je dat direct merken. Je voelt je ziek, onrustig, depressed of chagrijnig.

Wat is balans en hoe kom je in het juiste midden?

In dit artikel wat achtergrondinformatie als aftrap voor 4 weken oefenen met hartkwaliteiten.

Want dat zijn dé basisgrediënten voor een evenwichtig en dus lichter leven.

 

De wet van dynamisch evenwicht bepaalt dat de oerkrachten yin en yang continue met elkaar in beweging zijn, zodoende wordt de balans behouden. Denk aan de ouderwetse weegschaal: vanuit het midden wordt het evenwicht bepaald.

Ook wij mensen hebben een balans-midden, de oud-Chinese voorstelling van kosmische dualiteit. De yin-krachten zijn de lager trillende energieën die verbonden zijn met de aardse energie en de yang-krachten zijn de hoger trillende energieën, verbonden met de kosmos.

In de chakra-leer (de 7 energiecentra in ons lichaam, zie afbeelding) komt dit tot uitdrukking in de onderste drie en de bovenste drie chakra’s.

In het midden wordt de balans bewaakt, namelijk in het hartcentrum, oftewel het hartchakra.

 

Disbalans

Als wij niet aan deze balans-wet gehoorzamen, als onze energie dus uit balans is, komen wij in de problemen. De Sjamanen (genezers met een praktische spirituele levenswijze), kennen slechts één remedie voor álle ziekte, pijn, conflicten, crisis en ongemak in het leven: de disbalans herstellen. Met andere woorden, daar waar jij niet in evenwicht bent, waar de energie uit balans is, ontstaat de kwaal en het ongemak.

We zien dit ook in het groot om ons heen in het wereldgebeuren, net zo’n beetje alles is uit balans. We hebben te lang ons leven ingericht vanuit ons hoofd, vanuit de systemen en angst, de macht en de structuren, vanuit dualiteit en ego.

En daar ontstaan de problemen, we zijn als samenleving veel te eenzijdig bezig geweest en daardoor compleet uit balans geraakt.

 

Alles is energie

Ik ben er van overtuigd dat jij met jouw uitstraling een veel grotere invloed op het geheel hebt, dan je zo zou denken. Het is niet alleen in 1-op-1-contact, maar het is ook jouw energetische uitstraling die invloed heeft op de hele samenleving.

Zo voel ik bijvoorbeeld haarscherp aan als ik me in een omgeving bevind waar de energietrilling laag is, of omgekeerd, als de energietrilling hoog is.

Jij kunt met jouw hoge energietrilling een positieve sfeer neerzetten en die vibe uitstralen, waar anderen weer hun graantje van meepikken. (Lees ook het artikel ‘Ruis op de lijn’) Zo shiften we de lage 3D energie naar de 5D energie. (lees ook het artikel ‘Wat is er gaande?‘)

 

Vanuit je hart-centrum

Jouw hart is dé plek van waaruit kan worden gevoeld of iets leven-dienend of niet leven-dienend is, of iets een ‘ja-gevoel’ of een ‘nee-gevoel’ oproept.*

Jouw hart geeft dit feilloos aan, mits je weet hoe je luisteren moet.

Helaas zijn wij zo vervreemd geraakt van onszelf, is ons denken gaan overheersen, zijn we gaan geloven dat ‘kennis macht’ is, dat de ‘rede’ op de eerste plaats staat, we zijn wandelende hoofden geworden. Maar precies dat is de grootste leugen aller tijden, want wij zijn namelijk levende zielen in een menselijke gedaante. Vanuit onze ziel, ons hartcentrum, wordt ons leven in balans gehouden, niet vanuit ons hoofd.

 

Het kruis als symbool

Heb je je wel eens gerealiseerd dat vele tradities en religies deze balans-waarheid begrepen hebben, toen zij een kruis als symbool gekozen hebben? Maya’s, Indianen, Hindoes, Christenen, Chinezen, … allemaal hebben ze een vorm van een kruis als symbool voor het leven.

Deze diepe symboliek wordt vaak niet meer gezien, maar voel de diepere betekenis maar eens: de horizontale balk als verbinding met de mensen, de aarde, de planten en dieren. En de verticale balk de verbinding met wie jij in diepste wezen bent, met God, de Bron, Source. Met in het midden het hart, het evenwicht, het balanspunt, de kern van ons bestaan, van een evenwichtig en gezond leven.

 

Hartkwaliteiten

Laten we vanuit het midden ons leven en onze samenleving nieuw leven inblazen. Oefen daarvoor je hartkwaliteiten, waarmee je je hart-kracht, je liefdes-kracht, en daarmee je balans versterkt.

Breng dit in de praktijk, straal dit uit naar je omgeving en belichaam op deze manier de verandering die je om je heen wilt zien!

Ik neem je de komende weken mee in een aantal hartkwaliteiten en geef je tips om je daarin te oefenen.

Week 1: stille rust en vriendelijkheid

Week 2: ego-loosheid en oordeelloosheid

Week 3: compassie en vergeving

Week 4: dankbaarheid en lichtheid

 

Oefening ‘zakken in jezelf’

Mijn volgende maandag-artikel zal dus gaan over stille rust en vriendelijkheid. Voor nu kun je alvast oefenen met de basishouding waarin we de hartkwaliteiten zullen oefenen, namelijk ‘zakken in jezelf’.

  • Ga zitten in een ontspannen houding
  • Sluit je ogen
  • Adem vervolgens rustig in door je neus en uit door je mond. Gewoon een natuurlijk ritme, niets speciaals.
  • Maak bij iedere inademing je rug iets rechter en je borst vooruit, dit opent je hartchakra.
  • Ontspan bij iedere uitademing je lichaam iets meer. Scan je lichaam stap voor stap op spanning, en laat de spanning los.
  • Een fijne tip is: ontspan je kaken en je tong. Als daar alles ‘los hangt’ ben je niet meer in staat om te denken (denk aan een klein kind die met open mond aan het spelen is, die heeft op zo’n moment ook geen gedachten)
  • Richt je aandacht op je ademhaling.
  • Mocht je afgeleid raken, zeg dan in je hoofd ‘in… uit…’ en volg je ademhaling. Dit houdt je in het moment.

 

 

Als je graag een traject zou willen volgen om je meer thuis te voelen in dit ‘zakken in jezelf’, dan raad ik je de online training ‘Thuiskomen bij jezelf‘ van harte aan. Stapsgewijs ga je leren om te ontspannen, zelfvertrouwen op te bouwen en daarmee je eigen leven vorm te geven. In balans, van binnenuit!

Klik hier voor meer informatie.

 

* Lees: Linda Rood – Het ja-gevoel